تبلیغات
حرف دل - رابطه سالم 1
تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1391 | 11:34 ق.ظ | نویسنده : عاشق

رابطه سالم

آیا رابطه شما با دوست و یا همسر خود سالم و رشد دهنده است؟ و یا آنكه رابطه ای یك

سویه و مخرب؟ گاه ما درگیری رابطه ای میگردیم که از سالم بودن آن آگاهی نداشته و دائما

احساس بدبختی و سردرگمی میكنیم بی آنكه بدانیم علت، همان رابطه ناسالم می

باشد. یك رابطه سالم دارای ویژگی های ذیل است:

-1 احساس خوشایندی نسبت به خود و یكدیگر.

-2 دوستی و رفاقت متقابل - تنها یك رابطه فیزیكی نمیباشد.

-3 رعایت حریم شخصی از سوی دو طرف.

-4 پذیرش عقاید یكدیگر.

-5 نداشتن خواسته ها و تقاضای غیر معقول از همدیگر.

-6 داشتن سهم برابر از قدرت و کنترل در رابطه .

-7 تمایل به مذاکره برای دستیابی به یك راه حل منصفانه در مشاجرات از سوی دو طرف.

-8 پذیرفتن مسئولیت اعمال و تصمیمات از سوی دو طرف.

-9 داشتن احساس امنیت در هنگام بیان حقایق و رك گویی ها.

-10 پذیرفتن یكدیگر بدون قضاوت و عدم نیاز به تغییر دادن یكدیگر.

-11 وجود آرامش و عدم تنش و خشم.

-12 ایجاد رشد و پیشرفت به همراه لذت و شادابی.

mouse code

كد ماوس

mouse code

كد ماوس