تبلیغات
حرف دل - رابطه سالم 3
تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1391 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : عاشق

نشانه های هشدار دهنده

اساسا در یك رابطه ناسالم یكی از دو نفر معتقدند که رابطه را باید تحت کنترل خود داشته باشد. شما میتوانید با یافتن نشانه

های ذیل در فرد مقابل متوجه آن گردید که دچار یك رابطه نا سالم می باشید یا خیر:

-1 حسادت می ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع میكند.

-2 معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم میگیرد.

-3 امر و نهی میكند.

-4 قول میدهد اما به آنها عمل نمیكند.

-5 نصیحت میكند اما خودش به آنها عمل نمیكند.

-6 به شما از روی ریاکاری ترحم و مهربانی میكند.

-7 شما را در یك موقعیت "همیشه بازنده" قرار میدهد

-8 انتقام جو، پرخاشگر و کینه جو بوده، رفتار باج خواهانه و تهدید آمیزی دارد.

-9 دائما در صدد تغییر دادن شما بوده و در صورتی که تمایلی به تغییر نداشته باشید، به شما حمله ور میشود. اما در مقابل خود

تمایلی به تغییر ندارد.

-10 با شما بد رفتاری جسمانی و کلامی می کند.

-11 در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.

-12 از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیر مستقیم و کنایه آمیز پاسخ میدهد.

-13 شما را مكررا تحقیر کرده و بازی میدهد.

-14 از دستیابی شما به ضروریات و نیازهایتان ممانعت می ورزد ) مانند پول و یا تفریحات).mouse code

كد ماوس

mouse code

كد ماوس