تبلیغات
حرف دل - بیا عاشق شو
تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 11:54 ق.ظ | نویسنده : عاشق
عشق، تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو نه اگر قلب تو سنگی ست، بیا عاشق شو *********** آسمان زیر پروبال نگاهت آبی ست شوق پرواز تو رنگی ست، بیا عاشق شو *********** ناگهان حادثه ی عشق، خطر كن، بشتاب خوب من، این چه درنگی ست، بیا عاشق شو *********** با دل موش، محال است كه عاشق گردی عشق، تصمیم پلنگی ست، بیا عاشق شو *********** تیز هوشان جهان، برسر كار عشقند عشق، رندی است، زرنگی ست،بیا عاشق شو *********** كاش در محضر دل بودی و میدیدی تو بر سر عشق، چه جنگی ست! بیا عاشق شو « مصلحت نیست كه از پرده برون افتد راز» صورت آینه زنگی ست، بیا عاشق شو *********** می رسی با قدم عشق به منزل، آری... عشق، رهوار خدنگی ست، بیا عاشق شو *********** باز گفتی تو كه فردا!!! به خدا فردا نیست زندگی، فرصت تنگی ست، بیا عاشق شو *********** كار خیر است، تأمل به خدا جایز نیست! عشق، تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو
 

 

 mouse code

كد ماوس

mouse code

كد ماوس